Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 3 april 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E160024 - Voorstel voor een verordening betreffende de bevoegdheid, de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken, inzake de ouderlijke verantwoordelijkheden en inzake internationale kinderontvoering

- 32317, IT - Verslag JBZ-Raad

Verslag JBZ-Raad met betrekking tot o.m. E180007, E170030, E110005, E130041, E160024

De commissie besluit op 15 mei 2018 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg naar aanleiding van het verslag van de JBZ-raad van 8-9 maart 2018.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren