Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissies Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 17 april 2018
1.
E170031

Commissiemededeling en Verordening inzake Buitenlandse directe investeringen in de EU

De fracties van D66 (Prast) en CDA (Van Rij) overwegen om, naast het lid Overbeek (SP), inbreng te leveren voor schriftelijk overleg met de regering. De commissie besluit om de inbrengvergadering hiertoe te verplaatsen naar dinsdag 24 april. Besloten wordt dat de griffie zal kijken naar eventuele implicaties in verband met subsidiariteitstermijnen en andere Europese procedures. Indien er geen verdere procedurele implicaties zijn besluit de commissie om de inbrengvergadering over het reces heen te tillen en te agenderen voor dinsdag 15 mei.


De griffier voor deze vergadering,
Luuk van Luijk