Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 17 april 2018
1.
34 841, C

De commissie bespreekt de brief van de minister van Buitenlandse Zaken d.d. 6 april 2018 inzake brede maatschappelijke consultaties over de toekomst van Europa. De commissie besluit te reageren op de brief, nadat ze kennis heeft kunnen nemen van het standpunt van de Tweede Kamer.

2.
21.501-02, G

Brief van de minister van Buitenlandse Zaken ter aanbieding van de geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken van 17 april 2018 (Rule of Law Polen, E180008)

De commissie neemt kennis van de geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken van 17 april 2018.

3.
Rondvraag

Naar aanleiding van de rondvraag verzoekt het lid Backer (D66) de Algemene Europese Beschouwingen die zijn gehouden op 10 april 2018 na te bespreken in commissieverband. De commissie besluit om bij de eerstvolgende commissievergadering een nabespreking te agenderen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman