Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 24 april 2018
1.
32317, IW

De commissie neemt de brief van de staatssecretaris van J&V d.d. 20 april 2018 voor kennisgeving aan.

2.
Nabespreking mondeling overleg met de staatssecretaris van J&V inzake het Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel

De commissie houdt een nabespreking van het mondeling overleg met de staatssecretaris van J&V op 17 april 2018 en bespreekt de brief van de staatssecretaris d.d. 9 april 2018. De commissie is van mening dat haar vragen over de voortgang van de voorstellen inzake de herziening van het Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel voorlopig voldoende zijn beantwoord.

3.
E180009

Voorstel voor een verordening inzake identiteitskaarten en verblijfsdocumenten

De commissie besluit om de regering per brief te verzoeken een reactie te geven op het door de Europese Commissie gekozen rechtsgrondslag (artikel 21, tweede lid, VWEU) van dit voorstel voor een verordening.

4.
Nieuwe voorstellen van de Europese Commissie inzake Herziening van de gemeenschappelijke visumcode

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden tot 15 mei 2018.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren