Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 15 mei 2018
1.
34.808

Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn

De commissie besluit op 29 mei 2018 inbreng te leveren voor het nader voorlopig verslag.

2.
T02522

Toezegging Aanbieden beleidsbesluit schenkbelasting en huwelijkse voorwaarden (34.786)

De leden van de fractie van de VVD (Van de Ven) hebben inbreng geleverd voor schriftelijk overleg naar aanleiding van de brief van de staatssecretaris van Financiën van 5 april 2018 (34.786,B) en het aangeboden beleidsbesluit schenkbelasting en huwelijkse voorwaarden. De conceptbrief zal per e-mail aan de leden worden verzonden zodat fracties zich desgewenst kunnen aansluiten.

3.
T02541

Toezegging Het middels de Halfjaarsrapportages Belastingdienst aanbieden van nadere informatie over de ervaringen met de uitwisseling van landenrapporten (34.651)

De commissie besluit het agendapunt aan te houden tot de vergadering van 22 mei 2018.

4.
T02516

Toezegging Kabinetsreactie aanbieden over evaluatie 30%-regeling (34.700)

De commissie besluit toezegging T02516 als voldaan aan te merken en het onderwerp opnieuw te agenderen nadat behandeling van een eventuele aanpassing van de 30%-regeling in de Tweede Kamer heeft plaatsgevonden.

5.
T01183

Toezegging Evaluatie regeling ANBI’s en SBBI’s (31.930)

De commissie besluit het onderwerp te betrekken bij het mondeling overleg met de staatssecretaris van Financiën op 5 juni 2018. Toezegging T01183 wordt aangemerkt als voldaan.

6.
COM(2018)146, COM(2018)147, COM(2018)148, C(2018)1650

Nieuwe Commissievoorstellen in het kader van belastingen in de digitale economie

De commissie besluit de voorstellen van de Europese Commissie en het bijbehorende BNC-fiche voor kennisgeving aan te nemen en de behandeling in de Tweede Kamer af te wachten. De commissie verzoekt de griffie om na te gaan of leden van de Eerste Kamer zouden kunnen deelnemen aan de technische briefing door DGTAXUD die op 30 mei in de Tweede Kamer zal plaatsvinden.

7.
COM(2018)89, COM(2018)92, COM(2018)93, COM(2018)94, COM(2018)96, COM(2018)97, COM(2018)99, COM(2018)109, COM(2018)110, COM(2018)113, COM(2018)114

Nieuwe Commissievoorstellen kapitaalmarktunie

De commissie besluit de voorstellen van de Europese Commissie inzake de kapitaalmarktunie en de bijbehorende BNC-fiches voor kennisgeving aan te nemen.

8.
COM(2018)133, 134, 135

Nieuwe Commissievoorstellen inzake niet-presterende leningen

De commissie besluit de voorstellen van de Europese Commissie inzake niet-presterende leningen en de bijbehorende BNC-fiches voor kennisgeving aan te nemen.

9.
21.501-07, F

Verslag van een schriftelijk overleg over de Raad van Economische en Financiële Zaken van 19 en 20 februari 2018

De commissie besluit het verslag van een schriftelijk overleg (21.501-07,F) te betrekken bij het mondeling overleg met de staatssecretaris van Financiën op dinsdag 5 juni 2018.

10.
21.501-07, G

Verslag Eurogroep en Informele Ecofinraad van 27 en 28 april 2018 (E180002 t/m 180006, kapitaalmarktunie, belastingheffing van de digitale economie)

De commissie besluit het verslag van de Eurogroep en informele Ecofinraad van 27 en 28 april 2018 voor kennisgeving aan te nemen. Op voorstel van het lid Rinnooy Kan (D66) verzoekt de commissie de staf na te gaan wat de stand van zaken is met betrekking tot het Europese voorstel voor een pan-Europees persoonlijk pensioenproduct (PEPP) (E170023).

11.
Voorbespreking mondeling overleg met staatssecretaris van Financiën over fiscale onderwerpen

De commissie stemt in met het voorstel om op 5 juni 2018, van 16.00 - 18.00 uur, een mondeling overleg te houden met de staatssecretaris van Financiën over fiscale onderwerpen. De commissie besluit dat tijdens het overleg de Fiscale beleidsagenda (34.785/32.140, I) , de aanpak Belastingontwijking en belastingontduiking (34.785/25.087,J) de kabinetsreactie op de evaluatie regeling ANBI's en SBBI's (34.552,T), de Europese CC(C)TB-voorstellen en eventueel de Europese voorstellen voor belastingheffing van de digitale economie, zullen worden besproken.

12.
Rondvraag

Het lid Sent (PvdA) krijgt bevestiging van de staf dat de toezeggingen, zoals gedaan door de minister van Financiën en de minister van Economische Zaken tijdens het mondeling overleg van 24 april 2018 zullen worden geregistreerd.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren