Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 15 mei 2018
1.
32317, IT - Verslag JBZ-Raad

Verslag JBZ-Raad met betrekking tot o.m. E180007, E170030, E110005, E130041, E160024

Het lid Van Hattem (PVV) levert inbreng voor schriftelijk overleg met de regering naar aanleiding van het verslag van de JBZ-Raad van 8-9 maart 2018 (32317, IT). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

Het lid Duthler (VVD) geeft aan tevens inbreng voor schriftelijk overleg te willen leveren naar aanleiding van het verslag van de JBZ-Raad van 8-9 maart 2018 (32317, IT), over de verbetering van grensoverschrijdende toegang tot elektronisch bewijs. Inbreng voor dit schriftelijk overleg wordt geleverd op 29 mei 2018.

2.
COM(2018)251 en COM(2018)252

Nieuwe voorstellen van de Europese Commissie inzake Herziening van de gemeenschappelijke visumcode

De commissie bespreekt de voorstellen inzake herziening van de gemeenschappelijke visumcode en het BNC-fiche. De commissie besluit deze voorstellen in behandeling te nemen. Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd op 29 mei 2018.

3.
Rondvraag

Het lid Strik (GroenLinks) verzoekt de staf om ambtelijk de reactie op de brief van de commissie d.d. 16 april 2018 met nadere vragen over de uitvoering van de Europese migratieagenda te rappelleren.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren