Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 22 mei 2018
1.
T02541

Toezegging Het middels de Halfjaarsrapportages Belastingdienst aanbieden van nadere informatie over de ervaringen met de uitwisseling van landenrapporten (34.651)

De commissie besluit - op voorstel van het lid Van Rij (CDA) - op 5 juni 2018 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg met de regering naar aanleiding van de op 16 april 2018 ontvangen 21e Halfjaarsrapportage Belastingdienst.

2.
21 501-07, H

Brief van de minister van Financiën ter aanbieding van de geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 24 en 25 mei 2018 (Europees Semester 2018, E160051, bankenunie, verdieping EMU)

De commissie besluit - op voorstel van het lid Prast (D66) - in schriftelijk overleg te treden met de regering naar aanleiding van de geannoteerde agenda voor de vergadering van de Eurogroep en Ecofinraad op 24 en 25 mei 2018 (21.501-07,H). De inbrengdatum wordt vastgesteld op 5 juni 2018.

3.
Technische briefing Algemene Rekenkamer

over het verantwoordingsonderzoek over 2017

De commissie heeft - evenals de commissies BiZa/AZ en EUZA - interesse in een briefing door de Algemene Rekenkamer over het verantwoordingsonderzoek. De commissie geeft tevens aan in het bijzonder belangstelling te hebben voor de conclusies van de Rekenkamer ten aanzien van ICT bij de overheid.

4.
Mededelingen en informatie

Het lid Rinnooy Kan (D66) geeft een korte toelichting op de stand van zaken van de werkzaamheden van de zogenoemde 'werkgroep uitvoeringstoets' en de voorgenomen deskundigenbijeenkomst uitvoerbaarheidstoets op 19 juni 2018.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren