Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 29 mei 2018
1.
32317, IX - Geannoteerde agenda van de JBZ-Raad

Geannoteerde agenda van de JBZ-Raad met betrekking tot o.m. E180013, E170032 en E160024

De commissie besluit de geannoteerde agenda van de JBZ-Raad van 4-5 juni 2018 (32317, IX) voor kennisgeving aan te nemen.

2.
E180013

Nieuwe voorstellen van de Europese Commissie inzake Herziening van de gemeenschappelijke visumcode

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van PVV (Van Hattem) en GroenLinks (Strik). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

3.
T02404

Toezegging Informatievoorziening over het pakket GEAS II (34.585)

De commissie besluit de status van toezegging T02404 op deels voldaan te zetten.

4.
COM(2018)302

Voorstel voor een verordening betreffende de wijziging van het visuminformatiesysteem (VIS)

De commissie besluit het BNC-fiche af te wachten, teneinde dat te betrekken bij de afweging om al of niet in (schriftelijk) overleg te treden met de regering en/of de Europese instellingen.

5.
COM(2018)303

Voorstel voor de herziening van de verordening inzake immigratieverbindingsfunctionarissen

De commissie besluit het BNC-fiche af te wachten, teneinde dat te betrekken bij de afweging om al of niet in (schriftelijk) overleg te treden met de regering en/of de Europese instellingen.

6.
Mededelingen en informatie

Het lid Strik (GroenLinks) verzoekt de staf om de Commissiemededeling betreffende een voortgangsrapport inzake de implementatie van de Europese migratieagenda de volgende vergadering opnieuw bij de mededelingen en informatie toe te voegen.

7.
Rondvraag

Op verzoek van het lid Strik (GroenLinks) zal de commissie de regering schriftelijk verzoeken de Kamer de formele standpunten van de Raad van de EU betreffende de Global Compact over gedeelde verantwoordelijkheid voor vluchtelingen (GCR) en de Global Compact over gereguleerde, ordelijke en veilige migratie (GCM) aan te bieden. Ook verneemt de commissie graag wat de Nederlandse positie hierin is, zoals de staatssecretaris heeft toegezegd in zijn brief aan de Kamer d.d. 22 januari 2018 (zie vso 34215, AC).


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren