Korte aantekeningen vergadering commissies Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Justitie en Veiligheid (J&V) van 29 mei 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E160024 - Voorstel voor een verordening betreffende de bevoegdheid, de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken, inzake de ouderlijke verantwoordelijkheden en inzake internationale kinderontvoering

- 32317, IT - Verslag JBZ-Raad

Verslag JBZ-Raad met betrekking tot o.m. E180007, E170030, E110005, E130041, E160024

Het lid Duthler (VVD) ziet af van inbreng voor schriftelijk overleg naar aanleiding van het verslag van de JBZ-Raad van 8-9 maart 2018 over het onderdeel verbetering grensoverschrijdende toegang tot elektronisch bewijs. Zij geeft aan eerst het BNC-fiche over dit dossier af te willen wachten, alvorens te besluiten over dit dossier inbreng te zullen leveren.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren