Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 5 juni 2018
1.
T02541

Toezegging Het middels de Halfjaarsrapportages Belastingdienst aanbieden van nadere informatie over de ervaringen met de uitwisseling van landenrapporten (34.651)

De commissie besluit om af te zien van schriftelijk overleg met de regering naar aanleiding van de 21e Halfjaarsrapportage van de Belastingdienst (34.651/31.066, E) en toezegging T02541 als voldaan te beschouwen.

2.
T02542

Toezegging Het nader informeren van de Kamer over de lopende rekening en handelsbalans van Nederland, alsmede over de saldi op de lopende rekening en de handelsbalans van enkele Zuid-Europese landen (CXXV)

De commissie besluit de brief van de minister van Financiën van 22 mei 2018 (CXXV,H) voor kennisgeving aan te nemen. Toezegging T02542 wordt als voldaan aangemerkt.

3.
T02510

Toezegging Het nader informeren van de Eerste Kamer over het toezicht op en de fiscale aspecten van blockchains en bitcoins (34.775/34.700)

De commissie neemt kennis van de brief van de staatssecretaris van Financiën van 28 mei 2018 (34.775/34.700, AA) en beschouwt toezegging T02510 als voldaan.

4.
21 501-07, H

Brief van de minister van Financiën ter aanbieding van de geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 24 en 25 mei 2018 (Europees Semester 2018, E160051, bankenunie, verdieping EMU)

Inbreng voor schriftelijk overleg met de regering over de geannoteerde agenda en het verslag met betrekking tot de Eurogroep en Ecofinraad van 24 en 25 mei 2018, is geleverd door de leden van de fractie van D66 (Prast). De conceptbrief zal per e-mail onder de leden van de commissie worden verspreid, zodat fracties zich desgewenst kunnen aansluiten.

5.
Vaststellen datum gesprek met de Algemene Rekenkamer

Over het verantwoordingsonderzoek 2017

De commissie stemt in met het voorstel van de Algemene Rekenkamer om op 26 juni 2018 een technische briefing te verzorgen over het verantwoordingsonderzoek 2017.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren