Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 12 juni 2018
1.
34 841, C

De commissie stemt in met doorgeleiding naar het College van Senioren van de concept-Kamerbrief in reactie op de brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake brede maatschappelijke consultaties (EK 34.841, C).

2.
Werkbezoek Londen in het kader van Brexit

De commissie besluit in meerderheid dat het mogelijk moet zijn om een aantal commissieleden aan het werkbezoek aan Londen in het kader van Brexit, dat op initiatief van de Tweede Kamer wordt georganiseerd, te laten deelnemen. Daartoe zal een voorstel aan het College van Senioren worden voorgelegd.

3.
Rechtsstatelijkheid

Het lid Van Apeldoorn (SP) geeft een mondelinge terugkoppeling van de gesprekken die hij, en marge van de NAVO PA op 25-28 mei 2018, heeft gevoerd over de toestand van de rechtsstaat in Polen.

4.
Nabespreking Algemene Europese Beschouwingen d.d. 10 april 2018

Algemene Europese Beschouwingen 2018

De Algemene Europese Beschouwingen, die zijn gehouden op 10 april 2018, worden kort nabesproken. Commissiebreed wordt vastgesteld dat de AEB een zinvol debat is en er geen aanleiding is voor aanpassingen.

5.
Beneluxparlement, plenaire sessie

Het lid Postema, tevens Voorzitter van het Beneluxparlement, licht het programma toe van de plenaire sessie van het Beneluxparlement die plaats zal vinden in de Eerste Kamer op 15-16 juni 2018.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman