Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 12 juni 2018
1.
E170030

Commissiemededeling en aanbevelingen over de uitvoering van de Europese migratieagenda

De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van J&V d.d. 1 juni 2018 voor kennisgeving aan te nemen. Het lid Van Hattem (PVV) geeft aan wel inbreng voor schriftelijk overleg te willen leveren naar aanleiding van het voortgangsverslag van de Europese Commissie (COM(2018)301). De inbrengdatum is vastgesteld op 26 juni 2018.

2.
E180009

Voorstel voor een verordening inzake identiteitskaarten en verblijfsdocumenten

De commissie besluit het antwoord van de staatssecretaris van BZK op de uitgaande brief van de commissie d.d. 9 mei 2018 af te wachten, alvorens te besluiten al dan niet in nader schriftelijk overleg te treden.

3.
Terugkoppeling gesprek d.d. 29/5/18 met enkele leden van de permanente commissie van deskundigen in internationaal vreemdelingen-, vluchtelingen-, en strafrecht ('Commissie Meijers')

i.v.m. de werkzaamheden van de leden Oomen-Ruijten en Wezel bij de interparlementaire controlegroep Europol (JPSG)

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden tot de volgende commissievergadering.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren