Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 19 juni 2018
1.
T02570

Toezegging Het toezenden aan de Eerste Kamer van een brief inzake risicoreductie in de Europese bankensector (CXXV)

De leden van de fractie van D66 (Rinnooy Kan) hebben inbreng geleverd voor schriftelijk overleg met de minister van Financiën naar aanleiding van zijn brief over risicoreducerende maatregelen in de Europese bankensector (CXXV,J). De conceptbrief zal per e-mail onder de leden van de commissie worden verspreid, zodat fracties zich desgewenst kunnen aansluiten.

2.
COM(2018)339

Voorstel voor een verordening voor door overheidsobligaties gedekte effecten

De commissie besluit het agendapunt aan te houden tot de vergadering van 26 juni 2018, wanneer er naar verwachting meer duidelijkheid zal zijn over de wijze van de behandeling van het voorstel COM(2018)339 in de Tweede Kamer.

3.
21.501-07, J

Geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofin 21 en 22 juni 2018

De commissie besluit de geannoteerde agenda voor de Eurogroep en Ecofinraad van 21 en 22 juni 2018 voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren