Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 19 juni 2018
1.
34740

Wet modernisering faillissementsprocedure

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.

2.
33861

Uitbreiding mogelijkheden om voor het leven benoemde rechterlijke ambtenaren disciplinaire maatregelen op te leggen

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.

3.
34032

Bronbescherming in strafzaken

De commissie besluit de nadere procedure aan te houden tot 26 juni 2018.

4.
30880, AD

Kabinetsreactie evaluatie Politiewet 2012

De commissie blijft bij haar besluit van 28 november 2017, om een mondeling overleg te houden met de minister van J&V over de evaluatie na de behandeling van deze evaluatie in de Tweede Kamer.

5.
32 891 / 33 451, K

Brief inzake Eindrapport commissie evaluatie herziening gerechtelijke kaart; Wet herziening gerechtelijke kaart

De commissie besluit het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg aan te houden tot 26 juni 2018. De inbreng van de fractie van PvdA (Vlietstra) zal reeds per e-mail voorgelegd worden aan de leden van de commissie.

6.
34775 VI, X

De commissie besluit de bespreking van de reactie op het toezeggingenrappel aan te houden tot 26 juni 2018.

Het lid Strik (GroenLinks) verzoekt de staf het ministerie van J&V te rappelleren ten aanzien van de tot op heden uitgebleven beantwoording van de brief over het onderzoek en eventuele maatregelen inzake huiselijk of eergerelateerd geweld, naar aanleiding van toezegging T02453.

7.
Mededelingen en informatie

Het werkbezoek aan het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC), dat op 26 juni 2018 zal plaatsvinden, wordt besproken.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren