Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 26 juni 2018
1.
34929

Ongewijzigd laten verplicht eigen risico voor de zorgverzekering tot en met het jaar 2021

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 10 juli 2018.

2.
33168

Wet vergroten investeringsmogelijkheden in medisch-specialistische zorg

De commissie besluit de bespreking van de voortgang aan te houden tot 11 september 2018, in afwachting van de door de minister voor Medische Zorg en Sport op 31 mei jl. toegezegde informatie (33168, I).

3.
Toezegging T02403 - Onderzoek nabestaanden

Brief van de minister voor Medische Zorg van 28 mei 2018 in reactie op brief van 17 april 2018 (verslag schriftelijk overleg 34333, E)

De fractie van de PvdA sluit zich aan bij de vragen van de CDA-fractie. De brief wordt aldus vastgesteld.

4.
Evaluatie Jeugdwet

Evaluatie Jeugdwet (34880, A) en beleidsreactie (34880, B)

De commissie besluit op 11 september 2018 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer