Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 3 juli 2018
1.
Beneluxparlement, plenaire sessie 15-16 juni 2018

Het agendapunt wordt op verzoek van het lid Postema (PvdA) aangehouden.

2.
PACE sessie, 25-29 juni 2018

De delegatievoorzitter en -leden doen mondeling verslag van de plenaire PACE-sessie van juni 2018. De aangenomen resoluties en aanbevelingen zijn zoals gebruikelijk verspreid in de vakcommissies.

3.
Plenaire LIX COSAC, 17-19 juni 2018

De commissievoorzitter, Van Apeldoorn (SP), doet mondeling verslag van de LIX plenaire COSAC en met name over de voortgang in het dossier over transparantie in de EU.

4.
COSAC Voorzittersbijeenkomst, 8-9 juli 2018

De commissie stelt de ambtelijke annotaties bij het conceptprogramma van de Voorzittersbijeenkomst van COSAC van 8-9 juli 2018 ongewijzigd vast.

5.
Werkbezoek Londen in het kader van Brexit

De commissie bespreekt, naar aanleiding van de instemming door het College van Senioren voor deelname, het werkbezoek aan Londen in het kader van Brexit. De staf zal per e-mail inventariseren welke leden wensen deel te nemen en welke aanvullende programmawensen er leven.

6.
Werkbezoek Kamervoorzitter aan Albanië, 4-6 juli 2018

De commissie inventariseert vragen en aandachtspunten voor de Kamervoorzitter en het lid Schaap (VVD) ten behoeve van het bezoek dat zij aan Albanië zullen brengen.

7.
Toekomst van Europa (E170014)

Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake informatieverzoeken met betrekking tot de Europese Raad van 28 en 29 juni 2018; Europese Raad

De commissie verzoekt een vraag van het lid Kox (SP) over het voornemen om regionale platforms voor ontscheping in derde landen te ontwikkelen te betrekken bij een voorgenomen schriftelijk overleg van de commissie I&A/JBZ hierover naar aanleiding van de conclusies van de Europese Raad van 28-29 juni 2018 en een notitie van de Commissie Meijers. De commissie verzoekt de staf eveneens met betrekking tot deze derde landen achtergrondinformatie te verzamelen.

8.
21.501-02, K en 21.501-20, R

Geannoteerde agenda en verslag Raad Algemene Zaken 26 juni 2018 en geannoteerde agenda Europese Raad 28 en 29 juni 2018

Verwijzend naar de besluitvorming bij agendapunt 7, besluit de commissie dit agendapunt verder voor kennisnemen aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman