Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 3 juli 2018
1.
T02522

Toezegging Aanbieden beleidsbesluit schenkbelasting en huwelijkse voorwaarden (34.786)

De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van Financiën van 20 juni jl. inzake het beleidsbesluit schenkbelasting en huwelijkse voorwaarden (34786,C) voor kennisgeving aan te nemen en toezegging T02522 als voldaan te beschouwen.

2.
21501-07, K

Brief van de minister van Financiën inzake verslag Eurogroep en Ecofinraad 21 en 22 juni 2018 en verslag jaarvergadering Europese Investeringsbank

De commissie besluit het verslag van de Eurogroep en Ecofinraad van 21 en 22 juni 2018 (21501-07,K) voor kennisgeving aan te nemen.

3.
21501-07, L

Brief van de minister van financiën ter aanbieding van de geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 12 en 13 juli 2018 (E170014, E180006, E180002, E160043, E160044)

De commissie besluit de geannoteerde agenda voor de Eurogroep en Ecofinraad van 12 en 13 juli 2018 (21501-07,L) voor kennisgeving aan te nemen.

4.
Uitnodiging interparlementaire Conferentie over stabiliteit, economische coördinatie en bestuur in de EU, Wenen 17 en 18 september 2018

Wegens het samenvallen met Prinsjesdag is geen van de leden van de commissie in de gelegenheid deel te nemen aan de interparlementaire Conferentie over stabiliteit, economische coördinatie en bestuur in de EU, op 17 en 18 september 2018 in Wenen.

5.
Nabespreking deskundigenbijeenkomst uitvoerbaarheidstoets

De voorzitter dankt de leden voor hun aanwezigheid tijdens de deskundigenbijeenkomst van 19 juni jl. en doet een voorstel voor het vervolgproces om te komen tot een lijst met aandachtspunten en vragen voor het toetsen van uitvoerbaarheid, als intern instrument voor de Eerste Kamer. De commissie gaat akkoord met dit voorstel.

6.
Mededelingen en informatie

De commissie constateert dat geen van de leden in de gelegenheid is om op donderdag 5 juli 2018 deel te nemen aan de technische briefing in de Tweede Kamer over het Europese voorstel voor sovereign bond backed securities (COM(2018)339). Derhalve zal tijdens de vergadering van 10 juli 2018 door de commissie worden besproken of een separate briefing voor de Eerste Kamer gewenst is.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren