Korte aantekeningen vergadering commissies Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 10 juli 2018
1.
E170031

Commissiemededeling en Verordening inzake Buitenlandse directe investeringen in de EU

De commissies besluiten op 11 september 2018 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg.


De griffier voor deze vergadering,
Luuk van Luijk