Korte aantekeningen vergadering commissies Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 10 juli 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E170031 - Commissiemededeling en Verordening inzake Buitenlandse directe investeringen in de EU

-
E170031

Commissiemededeling en Verordening inzake Buitenlandse directe investeringen in de EU

De commissies besluiten op 11 september 2018 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg.


De griffier voor deze vergadering,
Luuk van Luijk