Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 10 juli 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E180009 - Voorstel voor een verordening inzake identiteitskaarten en verblijfsdocumenten

-
E180009

Voorstel voor een verordening inzake identiteitskaarten en verblijfsdocumenten; Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inzake een verzoek om informatie over de rechtsgrondslag van het voorstel voor een verordening inzake de beveiliging van identiteitskaarten en verblijfsdocumenten; EU-voorstel: Verordening Biometrie op identiteitskaarten COM(2018)212

De commissie neemt de brief d.d. 26 juni 2018 ter beantwoording van de commissiebrief van 9 mei 2018 (34996, B) voor kennisgeving aan.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren