Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 10 juli 2018
1.
34888

Incidentele suppletoire begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2018 inzake beleidsintensiveringen regeerakkoord

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk op 10 juli 2018.

2.
33980

Verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving in de zorg

De commissie besluit de nadere procedure aan te houden tot 11 september 2018.

3.
34929

Ongewijzigd laten verplicht eigen risico voor de zorgverzekering tot en met het jaar 2021

Inbreng voor het verslag wordt - uiterlijk donderdag 12 juli 2018 - geleverd door de fracties van CDA (Flierman), PVV (Van Kesteren), SP (Don) en GroenLinks (Ganzevoort).

4.
Programma Onbeperkt meedoen - Implementatie VN Verdrag handicap

Brief van de minister van VWS van 13 juni 2018 (24170, A)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt - uiterlijk donderdag 12 juli 2018 - geleverd door de fracties van PVV (Van Kesteren), SP (Don) en PvdA (Fiers).

5.
Eerste beleidsreactie op de evaluatie van de hervorming van de langdurige zorg

Brief - met bijlage - van de minister van VWS van 4 juli 2018 (34104, N)

De commissie neemt kennis van de brief van 4 juli 2018 en overweegt deze in het najaar te te betrekken bij de overweging of een beleids- of themadebat over de VWS-wetgeving sociaal domein opportuun is.

6.
Stand van zaken implementatie Actief Donorregistratiesysteem (ADR)

Brief van de minister van Medische Zorg en Sport van 6 juli 2018 (33506, W)

De commissie besluit de bespreking van de brief opnieuw te agenderen, zodra de reactie op het rappel toezeggingen is ontvangen, zo mogelijk op 11 september 2018.

7.
Mededelingen en informatie

De commissie verzoekt om een wetgevingsfiche bij het wetsvoorstel Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (34858).


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer