Korte aantekeningen vergadering commissies Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 11 september 2018
1.
E170031

Inbreng voor een nader schriftelijk overleg inzake verordening buitenlandse directe investeringen in de EU

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van SP (Overbeek).


De griffier voor deze vergadering,
Luuk van Luijk