Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 11 september 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Witboek over de toekomst van Europa (34.844)

-
34 844, F

Brief van de minister van Financiën inzake beantwoording vragen over de toekomst van de bankenunie

De commissie besluit het agendapunt - op verzoek van het lid Reuten (SP) - aan te houden tot de vergadering van 2 oktober 2018.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren