Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 2 oktober 2018
1.
Terugkoppeling bezoek aan Rusland

De Voorzitter van de Eerste Kamer geeft samen met de commissievoorzitter een mondelinge terugkoppeling van het bezoek aan Rusland van 11 t/m 14 september 2018.

2.
COM(2018)647

Prioritaire mededeling over de mogelijkheid tot meer stemmingen bij gekwalificeerde meerderheid in het kader van het gemeenschappelijk buitenlands beleid op grond van artikel 31, lid 3, VEU, en over verbetering van de consistentie van dat beleid (niet-wetgevend)

De commissie besluit het BNC-fiche inzake dit voorstel af te wachten alvorens te besluiten over eventuele behandeling.

3.
JOIN(2018)31

Prioritaire gezamenlijke mededeling: EU-strategie voor sterkere banden tussen Europa en Azië

De commissie besluit het BNC-fiche inzake dit voorstel af te wachten alvorens te besluiten over eventuele behandeling.

4.
34.775 V

Halfjaarlijks rappel toezeggingen

De commissie besluit overeenkomstig het ambtelijk advies om toezegging T02124 als openstaand te beschouwen.

5.
Mondeling Overleg (dinsdag 9 oktober 2018, 16.30 uur)

De commissie gaat akkoord met een spreektijdenverdeling, en verzoekt het Mondeling Overleg zo in te richten dat er een goede gedachtewisseling met de minister kan plaatsvinden.

6.
21.501-04, A [aangehouden]

Brief van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking inzake Verslag informele Raad Buitenlandse Zaken van 14 september 2018; Ontwikkelingsraad

De fractie van GroenLinks wenst dit verslag te betrekken bij het Mondeling Overleg van volgende week 9 oktober 2018 en wenst daarna te bezien of men hier een vervolg op wil geven. De commissie besluit dit agendapunt door te schuiven naar de vergadering van 16 oktober 2018.

7.
Militaire missies

De commissie besluit om een nader voorstel van de fractie van de SP af te wachten inzake een eventuele reflectie op de wijze waarop de Eerste Kamer omgaat met artikel 100-brieven.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk