Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 2 oktober 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Witboek over de toekomst van Europa (34.844)

-
34 844, F

Brief van de minister van Financiën inzake beantwoording vragen over de toekomst van de bankenunie

De commissie besluit de brief van de minister van Financiën inzake de toekomst van de bankenunie (34.844, F) voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren