Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 2 oktober 2018
1.
32 317, JB

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt heden geleverd door de leden van de PVV-fractie (Van Hattem).

2.
E180013

Voorstellen van de Europese Commissie inzake de wijziging van de gemeenschappelijke visumcode

De commissie besluit de brief van de minister van Buitenlandse Zaken d.d. 7 september 2018 voor kennisgeving aan te nemen.

3.
32 317, JD

Verslag van de informele JBZ-Raad van 12 en 13 juli 2018 te Innsbruck

De commissie besluit op 9 oktober 2018 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg. Inbreng wordt geleverd door de leden van de PVV-fractie (Van Hattem).

4.
34215, AH

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Buitenlandse Zaken en de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid naar aanleiding van de brief van de Commissie Meijers over de externe dimensie van het Europees asielbeleid en naar aanleiding van drie aanbevelingen van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa; Europese Raad

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt heden geleverd door de leden van de fractie van GroenLinks (Strik). De brief zal voorafgaand aan de verzending per e-mail aan de leden van de commissies worden voorgelegd, opdat andere fracties zich kunnen aansluiten bij gestelde vragen.

5.
COM(2018)631, COM(2018)633, COM(2018)634

Nieuwe Europese voorstellen inzake migratie en grensbeheer n.a.v. Staat van de Unie 2018

De commissie besluit de volgende Europese voorstellen inzake migratie en grensbeheer opnieuw voor inhoudelijke behandeling te agenderen na ontvangst van de betreffende BNC-fiches:
- COM(2018)631 Voorstel voor een verordening betreffende de Europese grens- en kustwacht;
- COM(2018)633 Gewijzigd voorstel voor een verordening betreffende het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken; en,
- COM(2018)634 Voorstel voor een richtlijn over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (herschikking).


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren