Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 2 oktober 2018
1.
34775, AK

De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van SZW van 7 september 2018 inzake het niet doorgaan van de loondispensatie voor kennisgeving aan te nemen, in afwachting van de concrete uitwerking van de voorstellen in het kader van het brede offensief om tot meer banen te komen.

2.
34775, AL

De commissie besluit om de brief van de minister van SZW van 7 september 2018 inzake de effectiviteit van de no-riskpolis in de Ziektewet voor kennisgeving aan te nemen, in afwachting van de behandeling van de brief door de Tweede Kamer. De staf zal de commissie hier nader over informeren.

3.
33182,M

De commissie neemt kennis van de brief van de minister van SZW van 28 september 2018 ter beantwoording van de nadere vragen inzake de evaluatie Wet versterking bestuur pensioenfondsen.

4.
COM(2018)635

Commissiemededeling inzake legale migratieroutes

De commissie neemt kennis van Mededeling COM(2018)635 inzake legale migratieroutes.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren