Korte aantekeningen vergadering commissies Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Justitie en Veiligheid (J&V) van 9 oktober 2018
1.
35 000 VI, A

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Justitie en Veiligheid over (deels) openstaande toezeggingen; Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2019

De commissies besluiten toezegging T02382 als deels voldaan te blijven beschouwen, gelet op de voortgaande behoefte aan rapportage over de nadere invulling van functies en samenwerkingsafspraken voordat het Europees Openbaar Ministerie daadwerkelijk van start zal gaan.

2.
E130041

Halfjaarlijkse voortgangsrapportage EOM

De commissies besluiten op 16 oktober 2018 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg. Inbreng wordt geleverd door de leden van de PVV-fractie (Van Hattem).

3.
32.317, JI

Geannoteerde agenda van de JBZ-Raad van 11 en 12 oktober 2018

De commissies besluiten de brief d.d. 2 oktober 2018 houdende de geannoteerde agenda van de JBZ-Raad van 11 en 12 oktober 2018 voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren