Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 16 oktober 2018
1.
Planning Algemene Europese Beschouwingen 2019 en eventueel werkbezoek

Met het oog op doorgeleiding naar het College van Senioren bespreekt de commissie de datum voor de Algemene Europese Beschouwingen (AEB) van 2019 en spreekt hierbij een voorkeur uit voor 16 april 2019. De commissie stelt tevens voor de AEB voor te bereiden met een werkbezoek aan Brussel en aan Parijs. De staf wordt gevraagd te sonderen naar de mogelijkheden. Het agendapunt wordt op 6 november opnieuw geagendeerd.

2.
21.501-02, R en 21.501-20, W

Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake geannoteerde agenda Europese Raad van 17 en 18 oktober 2018; Europese Raad; Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken, inclusief Art. 50 van 16 oktober 2018; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

De commissie besluit de brieven inzake de geannoteerde agenda's van de Europese Raad en de RAZ (21.501-02, R en 21.501-20, W) voor kennisgeving aan te nemen.

3.
Rondvraag

Naar aanleiding van de rondvraag merkt het lid Backer (D66) op dat de Brexit-documenten die op vertrouwelijke wijze worden verspreid weinig inhoudelijk van aard zijn.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman