Korte aantekeningen vergadering commissies Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Justitie en Veiligheid (J&V) van 16 oktober 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier EU voorstel: Verordening oprichting Europees openbaar ministerie COM(2013)534 (33.709)

-
E130041

Brief van de minister van Justitie en Veiligheid inzake een eerste voortgangsrapportage met betrekking tot de oprichting van het EOM; EU voorstel: Verordening oprichting Europees openbaar ministerie COM(2013)534

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt heden geleverd door de leden van de PVV-fractie (Van Hattem)


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren