Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 6 november 2018
1.
34931 Interparlementaire controlegroep Europol (JPSG Europol)

Conceptbrief Nederlandse delegatie JPSG Europol aan Europol

De commissie is akkoord met de conceptbrief die vanuit de Nederlandse delegatie voor de JPSG Europol zal uitgaan naar Europol houdende vragen die tijdens de bijeenkomst van 24-25 september 2018 niet of onvoldoende zijn beantwoord.

2.
COM(2018)631, COM(2018)633, COM(2018)634

Nieuwe Europese voorstellen inzake migratie en grensbeheer n.a.v. Staat van de Unie 2018

De commissie besluit in schriftelijk overleg te treden met de regering naar aanleiding van de Europese voorstellen COM(2018)631, COM(2018)633, COM(2018)634 en de bijbehorende BNC-fiches. De leden Van Hattem (PVV), Overbeek (SP) en Strik (GroenLinks) hebben aangegeven inbreng te willen leveren. De inbrengdatum is vastgesteld op 20 november 2018.

3.
Rondvraag

De commissie verzoekt de staf na te gaan welke afspraken de regering met de Tweede Kamer heeft gemaakt omtrent de informatievoorziening over de VN 'Global Compacts' voor migratie en vluchtelingen. De commissie zou de regering vervolgens willen verzoeken deze afspraken ook voor de Eerste Kamer te laten gelden en zou daarbij ook de regering willen wijzen op de toezegging aan de Eerste Kamer over het informeren van de inzet van het kabinet bij de onderhandelingen over de definitieve compact vluchtelingen, T02538.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren