Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 20 november 2018
1.
32317, JJ

Verslag van de JBZ-Raad van 11-12 oktober 2018

De commissie bespreekt het verslag van de JBZ-Raad van 11-12 oktober 2018 en besluit het, wat betreft de onderwerpen voor I&A/JBZ, voor kennisneming aan te nemen.

2.
COM(2018)631, COM(2018)633, COM(2018)634

Nieuwe Europese voorstellen inzake migratie en grensbeheer n.a.v. Staat van de Unie 2018

De commissie besluit de inbrengdatum aan te houden tot 27 november 2018. Wel maakt de fractie van de PVV kenbaar te hechten aan beantwoording voorafgaand aan de begrotingsbehandeling van J&V (onderdeel Asiel en Immigratie), die onder voorbehoud gepland staat op 18 december 2018.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren