Korte aantekeningen vergadering commissies Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Justitie en Veiligheid (J&V) van 20 november 2018
1.
32317, JJ

Verslag van de JBZ-Raad van 11-12 oktober 2018

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd op 4 december 2018.

2.
E130041

Brief minister van J&V in reactie vragen PVV-fractie inzake eerste halfjaarlijkse rapportage EOM

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd op 11 december 2018.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren