Korte aantekeningen vergadering commissies Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Justitie en Veiligheid (J&V) van 20 november 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier EU voorstel: Verordening oprichting Europees openbaar ministerie COM(2013)534 (33.709)

-
E130041

Brief minister van J&V in reactie vragen PVV-fractie inzake eerste halfjaarlijkse rapportage EOM

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd op 11 december 2018.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren