Korte aantekeningen vergadering commissies Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 27 november 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E170031 - Commissiemededeling en Verordening inzake Buitenlandse directe investeringen in de EU

-
E170031

Verslag van een nader schriftelijk overleg inzake beantwoording vragen over buitenlandse directe investeringen in de EU; EU-voorstel: Commissiemededeling inzake buitenlandse directe investeringen in de Europese Unie COM(2017)487

De commissie besluit inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg op dinsdag 4 december 2018. Inbreng voor nader schriftelijk overleg zal worden geleverd door de fractie van de SP (Overbeek).


De griffier voor deze vergadering,
Luuk van Luijk