Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 27 november 2018
1.
Plenaire LX COSAC, 18-20 november 2018

De commissievoorzitter doet mondeling verslag van de plenaire LX COSAC te Wenen, Oostenrijk.

2.
Beneluxparlement, plenaire sessie, 30 november-1 december 2018

Het lid Postema (PvdA) licht het programma toe van de plenaire sessie van het Beneluxparlement die op 30 november en 1 december voor het laatst onder Nederlands Voorzitterschap zal plaatsvinden in de plenaire zaal van de Eerste Kamer.

3.
Werkzaamheden PVSG 2018

De permanent vertegenwoordiger van de Staten-Generaal te Brussel doet mondeling verslag van haar werkzaamheden voor de Kamers in het afgelopen jaar.

4.
E170014

Witboek over de toekomst van Europa

De commissie neemt kennis van de brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake uitkomsten maatschappelijke consultaties over de toekomst van de Europese Unie (d.d. 16 november 2018) en van de bijbehorende rapporten.

5.
21.501-20 EK, Y

Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake geannoteerde agenda Europese Raad Art. 50-samenstelling van 25 november 2018; Europese Raad

De commissie besluit de brief de geannoteerde agenda voor kennisgeving aan te nemen.

6.
21.501-02, W

Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake verslag Raad Algemene Zaken inclusief Art. 50 van 12 november 2018; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

De commissie besluit het verslag voor kennisgeving aan te nemen.

7.
21.501-02, Y

De commissie besluit de geannoteerde agenda van de Raad Buitenlandse Zaken voor kennisgeving aan te nemen.

8.
Ontvangst Kroatische parlementaire delegatie (4 december)

De commissie inventariseert de deelname van Kamerleden aan het gesprek met de Kroatische delegatie op 4 december a.s. en van aanvullende gespreksonderwerpen. De Kroatische ambassade zal worden geïnformeerd.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman