Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 27 november 2018
1.
COM(2018)631, COM(2018)633, COM(2018)634 en COM(2018)719

Nieuwe Europese voorstellen inzake migratie en grensbeheer n.a.v. Staat van de Unie 2018

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de leden Oomen (CDA), Stienen (D66), Van Hattem (PVV) en gezamenlijk door de leden Overbeek (SP) en Strik (GroenLinks). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

2.
32317, JK en T02543

De PVV-fractie geeft aan in nader schriftelijk overleg te willen treden. De commissie besluit inbreng voor nader schriftelijk overleg te leveren op 11 december 2018 en de status van de toezegging T02543 tevens op die datum te bespreken.

3.
Mededelingen en informatie

De voorzitter van de commissie deelt mee dat hij kennis heeft genomen dat Tweede Kamer een politieke dialoog wil starten met de Europese Commissie aangaande de uitbreiding van het EOM-mandaat. De commissie besluit dit te agenderen voor een gecombineerde vergadering met de commissie Justitie en Veiligheid op 4 december 2018.

4.
Rondvraag

Op verzoek van het lid Stienen (D66) besluit de commissie de staf te verzoeken het ministerie van Justitie en Veiligheid te rappelleren aangaande de memorie van antwoord voor de Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring (34309).


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren