Korte aantekeningen vergadering commissies Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 4 december 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E170031 - Commissiemededeling en Verordening inzake Buitenlandse directe investeringen in de EU

-
E170031

Commissiemededeling en Verordening inzake Buitenlandse directe investeringen in de EU

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van de SP (Overbeek).


De griffier voor deze vergadering,
Luuk van Luijk