Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 4 december 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E190002 - Commissiemededeling inzake een investeringsplan voor Europa

-
Commissiemededeling inzake een investeringsplan voor Europa

De commissie besluit deze commissiemededeling opnieuw te agenderen zodra het BNC-fiche beschikbaar is.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer