Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissies Justitie en Veiligheid (J&V) en Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 11 december 2018
1.
35000 VI

Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2019

De commissies brengen eindverslag uit onder voorbehoud van plenaire behandeling en stellen voor het plenaire debat te houden op 17/18 december 2018 met de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid.

2.
E130041

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Justitie en Veiligheid over de halfjaarlijkse voortgangsrapportage inzake de feitelijke oprichting van het Europees Openbaar Ministerie; EU voorstel: Verordening oprichting Europees openbaar ministerie COM(2013)534

De commissies zien af van nader schriftelijk overleg en besluiten de brief van de minister van J&V, d.d. 16 november 2018, voor kennisgeving aan te nemen.

3.
Uitnodiging Ambassadeursconferentie

De commissies bespreken de uitnodiging. Kamerleden die deel willen nemen aan de conferentie kunnen zich
opgeven bij de griffie.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren