Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 18 december 2018
1.
34309

Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring

Het lid Strik (GroenLinks) geeft aan graag deskundigen uit te willen nodigen die toelichting zouden kunnen geven op dit wetsvoorstel, alvorens inbreng te leveren voor nader voorlopig verslag. De commissie besluit op 15 januari 2019 te inventariseren welke deskundigen en/of organisaties de leden voor deze bijeenkomst uit zouden willen nodigen.

2.
32317, JK en T02543

Toezegging Informeren over de gezinsherenigingprocedures in de nieuwe Dublinregelgeving (34.482 / 34.585); Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het verslag van de informele JBZ-Raad van 12 en 13 juli 2018; JBZ-Raad

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door het lid Strik (GroenLinks), mede namens de fracties van D66, PvdA en ChristenUnie. Een conceptbrief wordt per e-mail voorgelegd aan de leden van de commissie.

De status van de toezegging T02534 zal worden behandeld bij de bespreking van de beantwoording van de regering.

3.
T02538 en E180019

Brief van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over het Global Compact voor gedeelde verantwoordelijkheid voor vluchtelingen; EU-voorstellen: Besluiten van de Raad betreffende de Global Compact over gedeelde verantwoordelijkheid voor vluchtelingen (GCR) en de Global Compact over gereguleerde, ordelijke en veilige migratie (GCM)

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden tot 15 januari 2019.

4.
E180034, E180035 en E180036

Gewijzigd voorstel voor een verordening inzake het Asielagentschap van de Europese Unie; Voorstel voor een verordening betreffende de Europese grens- en kustwacht; Voorstel voor een richtlijn over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (herschikking)

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden tot 15 januari 2019.

5.
E180037

Voorstel voor een verordening inzake de nieuwe vastlegging van de resterende bedragen die zijn vastgelegd om de tenuitvoerlegging van Besluiten (EU) 2015/1523 en (EU) 2015/1601 van de Raad te ondersteunen of de toewijzing daarvan aan andere acties in het kader van de nationale programma's

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden tot 15 januari 2019.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren