Korte aantekeningen vergadering Commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 18 december 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E180037 - Voorstel voor een verordening inzake de nieuwe vastlegging van de resterende bedragen die zijn vastgelegd om de tenuitvoerlegging van Besluiten (EU) 2015/1523 en (EU) 2015/1601 van de Raad te ondersteunen of de toewijzing daarvan aan andere acties in het kader van de nationale programma's

-
E180037

Voorstel voor een verordening inzake de nieuwe vastlegging van de resterende bedragen die zijn vastgelegd om de tenuitvoerlegging van Besluiten (EU) 2015/1523 en (EU) 2015/1601 van de Raad te ondersteunen of de toewijzing daarvan aan andere acties in het kader van de nationale programma's

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden tot 15 januari 2019.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren