Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 15 januari 2019
1.
34534

Initiatiefvoorstel-Klaver, Asscher, Beckerman, Jetten, Dik-Faber, Yesilgöz-Zegerius, Agnes Mulder en Geleijnse Klimaatwet

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 29 januari 2019.

2.
Aanbieding ontwerp-Klimaatakkoord

Brief van de minister van EZK van 21 december 2018 (32813, G)

De commissie besluit de doorrekening, de kabinetsappreciatie en de behandeling in de Tweede Kamer af te wachten, alvorens het Klimaatakkoord in behandeling te nemen. Wel verzoekt de commissie de staf de komende tijd alle stukken gerelateerd aan dit onderwerp ter kennisneming aan de agenda's toe te voegen.

3.
Vestigingsklimaat: de bijdrage van buitenlandse bedrijven aan onze economie

Brief van de minister van EZK, mede namens de minister van BHOS, van 18 december 2018 (32637, I)

De commissie besluit op 29 januari 2019 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.

4.
Commissiemededeling inzake de eengemaakte markt in een veranderende wereld

De commissie besluit de Commissiemededeling inzake de eengemaakte markt in een veranderende wereld niet in behandeling te nemen.

5.
Mededelingen en informatie

De commissie verzoekt om een wetgevingsfiche met betrekking tot het Wetsvoorstel toevoegen bevoegdheid tot opleggen bestuursrechtelijke herstelsancties ter handhaving van de Wet verbod pelsdierhouderij (35.006).


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer