Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 15 januari 2019
1.
35095 IX

Wijziging begrotingsstaten Financiën en Nationale Schuld 2018 (najaarsnota)

De commissie brengt (blanco) eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

2.
T02508

Toezegging Rapporteren over arbeidsproductiviteit (34.775/34.700)

De commissie beschouwt toezegging T02508 inzake het rapporteren over arbeidsproductiviteit als voldaan en neemt nota van de nieuwe toezegging om voortaan jaarlijks te rapporteren over de productiviteit in de Miljoenennota's.

3.
T02633

Toezegging Het toezenden van een brief over de financiële sector (35.000)

De commissie besluit toezegging T02633 als voldaan aan te merken en in schriftelijk overleg te treden met de regering naar aanleiding van de op 18 december 2018 ontvangen brieven inzake de financiële sector. De leden van de fractie van D66 (Prast) zijn voornemens op 22 januari 2019 hiervoor inbreng te leveren.

4.
COM(2018)767

Commissiemededeling inzake de Kapitaalmarktunie: tijd voor hernieuwde inspanningen om te zorgen voor investeringen, groei en een sterkere rol van de euro

De commissie besluit de mededeling inzake de Kapitaalmarktunie voor kennisgeving aan te nemen.

5.
COM(2018)766

Commissiemededeling: Derde voortgangsrapport over de vermindering van niet-renderende leningen en verdere risicovermindering in de bankenunie

De commissie besluit de mededeling inzake het derde voortgangsrapport over de vermindering van niet-renderende leningen en verdere risicovermindering in de bankenunie voor kennisgeving aan te nemen.

6.
Europese parlementaire week Brussel - 18 en 19 februari 2019

De leden Van de Ven (VVD), Van Rij (CDA) en Prast (D66) melden zich aan voor deelname aan de Europese parlementaire week op 18 en 19 februari 2019.

7.
Inventarisatie deelname EUZA-werkbezoek Brussel op 3-4 maart 2019

Het lid Rinnooy Kan (D66) meldt zich aan voor deelname aan het EUZA-werkbezoek aan Brussel op 3 en 4 maart 2019. Het lid Ester (ChristenUnie) meldt zich onder voorbehoud aan.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren