Korte aantekeningen vergadering Commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 15 januari 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E180036 - Voorstel voor een richtlijn over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (herschikking)

-
E180034, E180035 en E180036

Gewijzigd voorstel voor een verordening inzake het Asielagentschap van de Europese Unie; Voorstel voor een verordening betreffende de Europese grens- en kustwacht; Voorstel voor een richtlijn over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (herschikking)

De commissie besluit de technische briefing inzake de herziening van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel eerst af te wachten, alvorens dit agendapunt weer op te voeren.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren