Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 5 februari 2019
1.
E180032

Voorstellen voor een besluit inzake een Investeringsbeschermingsovereenkomst en een Vrijhandelsovereenkomst van de EU met Vietnam

De commissie besluit op 19 februari 2019 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg. De fractie van de PvdD geeft aan inbreng te leveren.

2.
Terugblik Ambassadeursconferentie 31 januari 2019

De commissie geeft enkele opmerkingen mee die door de Griffie zullen worden meegenomen bij de evaluatie van de bijeenkomst. De commissie spreekt in algemene zin haar tevredenheid en waardering uit voor het verloop van de bijeenkomst.

3.
E180031 - Selectie prioriteiten Europees Werkprogramma 2019

Werkprogramma 2019 van de Europese Commissie

De commissie besluit het aangedragen voorstel uit het Europees Werkprogramma niet als prioritair voorstel te selecteren.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk