Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 5 februari 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E180032 - Voorstellen voor een besluit inzake een Investeringsbeschermingsovereenkomst en een Vrijhandelsovereenkomst van de EU met Vietnam

-
E180032

Voorstellen voor een besluit inzake een Investeringsbeschermingsovereenkomst en een Vrijhandelsovereenkomst van de EU met Vietnam

De commissie besluit op 19 februari 2019 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg. De fractie van de PvdD geeft aan inbreng te leveren.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk