Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 5 februari 2019
1.
Vestigingsklimaat: de bijdrage van buitenlandse bedrijven aan onze economie

Brief van de minister van EZK, mede namens de minister van BHOS, van 18 december 2018 (32637, I)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de leden Van Rij (CDA), Prast (D66), Overbeek (SP) en Van Leeuwen (PvdD). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

2.
Evaluatie Natuurpact en Voortgangsrapportage Natuur

Verslag nader schriftelijk overleg (33576 / 33348, M)

De commissie besluit een mondeling overleg met de minister van LNV te voeren inzake het verslag nader schriftelijk overleg Evaluatie Natuurpact en de brief inzake vierde voortgangsrapportage Natuur (33576, L).
Zij verzoekt de staf een datum met het ministerie af te stemmen.

3.
Toezegging T02665 - Operationalisering LNV-visie 'Waardevol en verbonden'

Brief van de minister van LNV van 22 januari 2019 (EK 35000 XIV, F)

De commissie stelt de conceptbrief met inbreng van het lid Reuten (SP) vast.

4.
Commissiemededeling inzake een investeringsplan voor Europa

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden tot 12 februari 2019.

5.
E180031 - Selectie prioriteiten Europees Werkprogramma 2019

Werkprogramma 2019 van de Europese Commissie

De commissie besluit de voorstellen 'Eerlijke en toekomstbestendige interne markt' (COM(2018)772) en 'Evaluatie over maximumgehalten bestrijdingsmiddelenresiduen en toelating gewasbeschermingsmiddelen' voor te dragen als prioritair.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer