Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 5 februari 2019
1.
34655 - Verordening herziening coördinatie sociale zekerheidsstelsels COM(2016)815

Brief van de minister van SZW van 20 december 2018 in reactie op brief van de commissie van 8 juli 2018 (verslag schriftelijk overleg 34655, A)

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de CDA-fractie (Oomen-Ruijten). De fractie van de VVD sluit zich hierbij aan. De conceptbrief wordt verspreid onder de leden van de commissie, zodat fracties de gelegenheid hebben zich desgewenst aan te sluiten.

2.
E180031 - Selectie prioriteiten Europees Werkprogramma 2019

De commissie besluit de voorstellen 'Efficiënter wetgeven op het gebied van de interne markt' en 'Evaluatie richtlijn gelijke beloning voor gelijke arbeid en arbeid van gelijke waarde' voor te dragen als prioritair.

3.
Mededelingen en informatie

Voorzitter en College van Senioren zijn akkoord met het uitstel van de hervatting van de plenaire behandeling van het Initiatiefvoorstel-Karabulut Wet verdringingstoets (34325), met inachtneming van het advies van de commissie over de hervatting van de plenaire behandeling (namelijk één maand na publicatie van de evaluatie van de Participatiewet).

4.
Rondvraag

Het lid Kok (PVV) informeert naar de Kabinetsbrief vernieuwing pensioenstelsel; deze zal na ontvangst door de Eerste Kamer ter bespreking geagendeerd worden.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren