Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 12 februari 2019
1.
Invest-NL

Afschrift van brief van 18 januari 2019 aan de Tweede Kamer over toezeggingen en opvolging moties Invest-NL (28165, Q)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van D66 (Prast), PVV (Aardema) en GroenLinks (Binnema). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

2.
Commissiemededeling inzake een investeringsplan voor Europa

De commissie besluit de Europese Commissiemededeling in behandeling te nemen en inbreng te leveren voor schriftelijk overleg op 19 februari 2019.

3.
Commissiemededeling inzake de eengemaakte markt in een veranderende wereld

De commissie besluit de Europese Commissiemededeling niet in behandeling te nemen en dit voorstel uit het Werkprogramma 2019 van de Europese Commissie niet meer als prioritair voor te dragen.

4.
Discussienota over een duurzamer Europa tegen 2030

De commissie besluit de Discussienota van de Europese Commissie in behandeling te nemen en inbreng te leveren voor schriftelijk overleg op 19 februari 2019.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer